Ustna vprašanja - prof. Koren

Haemofilus influenzae-pomen pri ljudeh
Pomen Fc dela protiteles
Naštej bolezni, ki jih povzročajo virusi parainfluence