Ustna vprašanja - prof. Koren

- patogeneza M. tuberculosis
- onkogeni DNA virusi
- metode pomnoževanja nukleinske kisline

Profesor zelo pomaga, če se ti kje zatakne. Tako da kar brez strahu…