Ustna vprašanja - prof. Poljak


Parvovirusi
Chlamydia trachomatis
Giardia intestinalis
Preobcutljivost tipa 2
In situ hibridizacija
Septièci ¹ok(nastanek!)

Od drugih se sam spomnim:
klonska delecija
preobcutljivost 3
coksakievirusi
Mhc 1