Pisna vprašanja DM (2014-01)

pisni izpit - DM

1. S.pyogenes
2. Odvzem kužnin v stomatološki ordinaciji
3. Hepatitis B virus
4. E.vermicularis
5. Preobčutljivost tipa 2