Pisni izpit julij 2010 - DM

- streptokok pnemonije
- treponema vaginalis
- virus cmv aka hhv5
- alergijske reakcije 1.reda IgE

- sterilizacija in sterilnost
- entamoeba hystolitica
- clostridium perfringens in plinska gangrena
- hepatitis B

- antibiogram
- podanjščica
- virus rdečk
- clostridium botulinum