Pisna vprašanja (2009-06-10)

Psihologija - 10. 6. 2009

20 vprašanj, 20 minut
24 možnih točk, 17 za opravil (71)

pri obkroževanjih je pravilen eden ali več, so negativne točke za vsak nepravilno obkrožen odgovor, pri opisnih vprašanjih ni negativnih točk

(vprašaji pred besedami pomenijo, da nisem čisto prepričan, če je bilo tako zapisano v testu)

1. Otrok pride v bolnišnico na CT slikanje (ima možganski tumor) in pred tem začne nekontrolirano spuščati blato. Kako to imenujemo?

2. Kakšno je sodelovanje strok po bio-psiho-socialnem modelu?
a) ni sodelovanja
b) interakcija
c) zaporedje
d) kontinuum

3. Katero izmed naštetih je najkompleksnejše mišljenje?
a) poskus-zmota
b) aha-doživetje
c) analiza
d) imaginacija

4. Z osebnostnimi testi ugotavljamo:
a) lastnosti posameznika
b) socialne odnose med posamezniki
c) vedenje posameznika ob različnih situacijah
d) ?posameznikovo znanje

5. Med katera čustva spada sočutje?

6. Napišite eno vprašanje zaprtega tipa, ki bi ga zastavil bolniku?

7. Sugestija je del medicinske psihologije? DA/NE

8. Naštejte 3 obrambne reakcije.

9. Kdo je po biomedicinskem modelu odgovoren za zdravljenje?
a) nihče
b) bolnik
c) zdravnik
d) ?bolnik in zdravnik

10. ?S psihološkimi testi ugotavljamo bolnikovo vedenje v standardno določeni situaciji, dobljene podatke uporabimo za diagnostiko in:
a) jih primerjamo s teoretičnim znanjem
b) jih primerjamo med posamezniki v isti skupini testirancev
c) ?jih primerjamo z bolnikovim vedenjem v različnih situacijah
d) jih primerjamo med posamezniki iz različnih starostnih skupin

11. Kam spada samozavest?
a) sposobnosti
b) ??
c) karakter
d) temperament

12. Kateri je najenostavnejši način reševanja problemov?
a) ?ustvarjalno mišljenje
b) poskus-zmota
c) analiza
d) imaginarno reševanje

13. Projekcijski testi spadajo med:
a) sociometrične
b) psihološke
c) teste znanja
d) ??

14. Kolikšen IQ je potreben, da se otrok nauči govoriti?
a) 100
b) 80
c) ?70
d) 50

15. Med katera čustva spada sram?

16. Ali samomor lahko preprečujemo? DA/NE

17. Napišite dve razliki med opazovanjem in eksperimentom.

18. K temperamentu spada:
a) ?sposobnost
b) jakost čustev
c) razpoloženje
d) ??

19. Opišite razliko med hospitalizmom in hospitalizacijo.

20. Kako otrok v starosti od 4. do 7. leta dojema, da je zbolel, npr. za prehladom?
a) vdihaš virus, ki je v zraku, in zato potem kašljaš
b) prehladiš se zaradi stresa
c) nalezeš se od bližnje osebe ali predmeta
d) prehladiš se zaradi vetra