Pisni izpit (jan2006)

TEST MEDICINA DELA, jan.2006 (A test)

1. ocena tveganja (namen in koraki)
2. adaptacija vida
3. ergometrija (spoznavna, izvajalska)
4. biometrija živega srebra
5. silikoza
6. odpravljanje utrujenosti
7. vazonevroza pri vibratorni bolezni
8. sluh in vožnja
9. stohastični učinki ionizirajočega sevanja
10. maksimalna aerobna kapaciteta