Pisni izpit

1. Analiza tveganja (namen, koraki)

2. Globinski vid (mehanizmi, pomen)

3. Maksimalna aerobna kapaciteta (od česa je odvisna, . . . )

4. Zastrupitev s kromom

5. Zdravila in vožnja

6. Biomonitoring benzena

7. Mutagene snov (razdelitev, predstavniki)

8. Vazonevroza (simptomi, znaki, diagnostika, tudi pri katerih frekvencah se pojavlja)

9. Infrardeče sevanje

10.Poškodbe z električnim tokom