Pisna vprašanja (2013-05)

izpit iz dne 15.5. 2013
skupina B
1. klasika, koraki in namen Analite tveganja
2. okvare vida in vozniška zmožnost
3. biomonitoring benzena
4. deterministični učinki ionizirajočega sevanja
5. permanentna in trajni pomik praga skušnosti
6. akomodacija očesa
7. azbestoza
8. kisikov dolg
9. ergonomija (izdelka, delovnega mesta)
10. znižanje bolniškega staleža