Pisna vprašanja (2013)

Test A

1. Ocena tveganja (namen, koraki)?
2. Biomonitoring svinca?
3. Diabetes in vožnja?
4. Stohastični učinki ionizirajočega sevanja?
5. Sumarni toplotni indeks WBGT?
6. Maksimalna aerobna kapaciteta (MAK)?
7. Vazonevroza?
8. Ergonomija (spoznavna, izvajalska)?
9. Adaptacija (opiši tudi bleščanje)?
10. Farmerska pljuča?Test B

1. Ocena tveganja (namen, koraki)?
2. Biomonitoring kadmija?
3. Epilepsija in vožnja?
4. Deterministični učinki ionizirajočega sevanja?
5. Sumarni toplotni indeks P4SR?
6. Kisikov dolg?
7. Začasen in permanenten premik slišnega praga?
8. Ergonomija (delovnega mesta, izdelka)?
9. Akomodacija (napiši tudi razdalje)?
10. Bisinoza?