Pisni izpit (2010-09-15)


1. Ocena tveganja
2. Biomonitoring benzena
3. Ukrepi za zmanjšanje bolniškega staleža
4. Deterministicni ucinki ionizirajocega sevanja
5. Ergonomija (izdelka,delovnega mesta)
6. Kisikov dolg
7.TTS, PTS
8.Azbestoza
9.Vid in vožnja
10.Akomodacija ocesa
Ustni izpit:
1. vprašanje iz seminarja
2. vprašanje iz pisnega dela
3. poklicna stigma