Pisna vprašanja (oktober 2002)

Test A
1. Analiza tveganja (namen in koraki)
2. Fotopski – skotopski vid
3. Znižanje bolniškega staleža
4. Biomonitoring svinca
5. Zastrupitev s kromom
6. Maksimalna aerobna kapaciteta
7. Voznik s sladkorno boleznijo
8. Vibracije
9. Kriteriji za poklicno astmo
10. Vrste ergonomije

Test B
1. Utrujenost
2. Kisikov dolg
3. Biomonitoring kadmija
4. Zastrupitev z nikljem
5. Voznik s kardiovaskularnimi obolenji
6. Kriteriji za poklicno dermatozo
7. Ergonomija
8. Od česa je odvisna akustična okvara
9. Statično in dinamično delo
10. Analiza tveganja