2006-02-15 Pisna vprašanja

1. analiza tveganja (namen in koraki)
2. globinski vid
3. ergometrija (spoznavna, izvajalska)
4. biomonitoring svinca
5. silikoza
6. vazonevroza (KS in Dg)
7. diabetes in vožnja
8. deterministični učinki ionizirajočega sevanja
9. maksimalna aerobna kapaciteta
10. promocija zdravja