Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (Zbrana vprašanja MAFA3 (Ihan).docx)Zbrana vprašanja Ihan-Hren, zaključni izpit6293 kB

ANATOMIJA, ANESTETIKI, ANTIBIOTIKI 10
1. SLINAVKE – FIZIOLOGIJA, INERVACIJA, DNEVNI PRETOK 10
2. ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA SUBMANDIBULARNE ŽLEZE 10
3. KAJ SO MALE ŽLEZE SLINAVKE IN KJE SO 11
4. OSNOVNA ANATOMIJA IN FUNKCIJE TMS 11
5. ANATOMIJA, FIZIOLOGIJA 3 VEJE TRIGEMINUSA 11
6. ANATOMIJA OBRAZNEGA ŽIVCA 12
7. CELJENJE ŽIVCEV 13
8. NEVRALGIJA TRIGEMINUSA – ZNAKI, DG 14
9. KAJ SO BLOKADE, PRI ZDRAVLJENJU TRIGEMINALNE NEVRALGIJE 14
10. POSTEHERPETIČNA NEVRALGIJA 14
11. KATERE LOKALNE ANESTETIKE UPORABLJAMO V ORALNI KIRURGIJI 15
12. ALERGIČNA REAKCIJA NA LOKALNI ANESTETIK – ZNAKI 15
13. KAJ JE TOKSIČNOST LOKALNEGA ANASTETIKA 15
14. LOKALNI VAZOKONSTRIKTOJI, KONCENTRACIJE 16
15. STRANSKI UČINKI ADRENALINA V ANESTETIKI 16
16. ABSOLUTNE IN RELATIVNE INDIKACIJE ZA ANTIBIOTIČNO ZAŠČTO PRED BAKTERIJSKIM ENDOKARDITISOM 16
17. KATERI PACIENTI POTREBUJEJO ATB PROFILAKSO PRED ORALNO KRG 17
18. ATB PROFILAKSA PRI SKLEPNI PROTEZI, POSEGI 17
19. ATB - RIZIČNI PACIENT, KATERI POSEGI NE POTREBUJEJO PROFILAKSE 18
DENTOFACIALNE NEPRAVILNOSTI 18
20. SHIZE, POGOSTOST, VZROKI 18
21. KAKO IN KDAJ SE EMBRIONALNO RAZVIJEJO SHIZE 18
22. NEPRAVILNOSTI OBLIKE IN FUNKCIJE, KI NASTANEJO PRI SHIZAH 19
23. KAJ JE IZOLIRANA PALATOSHIZA IN KAKO JO ZDRAVIMO 20
24. KAJ JE HEILOGNATOSHIZA 20
25. TERAPIJA HEILOGNATOSHIZE 21
26. HEJLOGNATOPALATOSHIZA, PRIMARNE OPERACIJE 21
27. KLINIČNI ZNAKI MAKSILARNE MIKROGNATIJE/DEFICIENTNE SREDNJE OBRAZNE 1/3 21
28. ZDRAVLJENJE MAKSILARNE MIKROGNATIJE 22
29. KAKO ZDRAVITI SKELETNI RII 22
30. KATERE RTG POSNETKE RABIMO ZA TERAPIJO MANDIBULARNEGA RETROGNATIZMA IN KAKO GA ZDRAVIMO 22
31. KLINIČNI ZNAKI APERTOGNATIZMA 23
32. ORTOGNATSKA OPERACIJA PRI APERTOGNATIZMU 23
33. SKELETNE NEPRAVILNOSTI BRADE 23
34. ORTOGNATIJE MANDIBULE 23
35. DEFINICIJA SKELETNEGA RIII, KS 24
36. KAKO ZDRAVIMO SKELETNI RAZRED III PRI ODRASLIH 24
37. KAJ JE BSSO 25
38. OBRAZNE ASIMETRIJE IN NJIHOVA TERAPIJA 25
39. PREDOPERATIVNA ORTODONTSKA PRIPRAVA: V KATERIH PRIMERIH IN ZAKAJ 25
ABSCESI IN APIKOTOMIJA 26
40. ZNAKI FLEGMONE IN ABSCESA 26
41. ODONTOGENE OKUŽBE, POVZROČITELJI, ANTIBIOTIKI PRVE IZBIRE 26
43. ZDRAVLJENJE ODONTOGENEGA ABSCESA 27
44. KATERIH ODONTOGENIH VNETIJ NE ZDRAVIMO Z ANTIBIOTIKI 28
45. KATERI SO IMUNOKOMPRIMITIRANI PACIENTI, KI POTREBUJEJO ATB ZAŠČITO PRI ODONTOGENIH ABSCESIH 28
46. KATERE VRSTE ABSCESOV POZNAŠ, KATERI LAHKO NASTANE ZARADI PULPITISA ZG.4 28
47. KAJ JE SUBMUKOZNI ABSCES 29
48. KAJ JE BUKALNI ABSCES, KAKŠNI SO NJEGOVI KLINIČNI ZNAKI 29
49. TEMPORALNI ABSCES, KAJ JE IN KDAJ NASTANE 30
50. PTERIGOMANDIBULARNI ABSCES, ZNAKI 30
51. KAJ JE PALATINALNI ABSCES IN KAKO GA ZDRAVIMO 30
52. SUBMENTALNI ABSCES – VZROKI ZA NASTANEK IN KLINIČNI ZNAKI 31
53. SUBLINGVALNI ABSCES – VZROKI ZA NASTANEK IN KLINIČNI ZNAKI 31
54. OMEJITVE SUBLINGVALNEGA PROSTORA 31
55. SUBMANDIBULARNI ABSCES, KLINIČNA SLIKA 32
56. ZAKAJ PRIDE DO RESORPCIJE ZOBA PRI STALNIKU 32
57. KAJ JE TO APIKOTOMIJA 32
57. INDIKACIJE ZA APIKOTOMIJO 32
58. KIRURŠKI PRISTOPI PRI APIKALNI KIRURGIJI 33
59. KAJ SO MATERIALI ZA RETROGRADNO POLNITEV PRI APIKOTOMIJI 33
60. RETROGRADNA POLNITEV 34
61. KATERE KOMPLIKACIJE LAHKO NASTANEJO KOT POSLEDICA ODONTOGENIH INFEKCIJ Smrkolj 13 70 34
(danes sicer redki zaradi atb) 34
62. OSTEORADIONEKROZA , KAJ JE 35
63. KAKO SE ZDRAVI OSTEORADIONEKROZA 35
64. BISFOSFONATNA OSTEONEKROZA, KAJ JE IN ZAKAJ NASTANE 36
65. KAKO PREPOZNAŠ OSTEOMIELITIS IN KAJ NAREDIŠ KOT OSEBNI ZOBOZDRAVNIK 37
66. TH KRONIČNEGA OSTEOMIELITISA MANDIBULE 38
67. HIPERBARIČNA KOMORA, UPORABA V STOMATOLOGIJI 38
68. ODONTOGENI SINUSITIS, ZNAČILNOSTI 39
69. ZDRAVLJENJE KRONIČNEGA VNETJA MAKSILARNEGA SINUSA 39
70. AKTINOMIKOTIČNO VNETJE V OROFACIALNEM PODROČJU, ZDRAVLJENJE 40
71. KAJ JE TRIZMUS, ZAKAJ NASTANE 40
72. KAJ JE PERIKORONITIS IN KAKO GA ZDRAVIMO 41
73. KAJ JE LUDWIGOVA ANGINA, TH 41
EKSTRAKCIJE 42
74. INDIKACIJE ZA EKSTRAKCIJO ZOBA 42
75. INDIKACIJE ZA KIRURŠKO EKSTRAKCIJO ZOBA 42
76. SERIJSKE EKSTRAKCIJE 43
77. PRIMARNO IN SEKUNDARNO CELJENJE 43
78. CELJENJE ALVEOLE PO EX 43
79. MATERIALI, KI JIH VSTAVLJAMO V POSTEKSTRAKCIJSKO RANO 44
80. SOCKET PRESERVATION 44
81. INDIKACIJE ZA ODSTRANITEV IMPAKTIRANIH 8 KOT PREVENTIVA 45
82. IMPAKTIRANI ZOB - EKSTRAKCIJA KOT PREVENTIVA PARODONTALNE BOLEZNI – RAZLOŽI 45
83. KAJ POMENI PREVENTIVNA EKSTRAKCIJA NEIZRASLIH ZOB – V POVEZAVI Z ODONTOGENIMI CISTAMI IN TUMORJI 45
84. DELITEV MANDIBULARNIH 8, KAJ OTEŽUJE EX IMPAKTIRANEGA ZOBA 46
85. DELITEV MAXILLARNIH 8 46
86. KAKO KIRURŠKO OSKRBIMO 8 S KRONIČNIM PERIAPIKALNIM PARODONTITISOM 46
87. STAROST KOT KONTRAINDIKACIJA ZA ODSTRANITEV IMPAKTIRANEGA ZOBA 46
88. INDIKACIJE ZA AMPUTACIJO KORENINE 47
89. TERAPIJA ZALOMLJENE ZOBNE KORENINE 47
90. KAKO RAVNAMO Z AO KOMUNIKACIJO, KI NASTANE MED EX ZOBA 48
91. KAKO RAVNAMO, ČE NAM PRI EKSTRAKCIJI ZGORNJEGA ZOBA ZDRSNE KORENINA V MAKSILARNI SINUS 48
92. KAJ JE ALVEOLITIS SICCA, KAKO GA POZDRAVIMO 49
93. EKSTRAKCIJA PRI PACIENTU NA ANTIAGREGACIJSKI TERAPIJI (ASPIRIN) 50
94. NAŠTEJ ANTIKOAGULACIJSKA IN ANTIAGREGACIJSKA ZDRAVILA, RAZLIKA 51
95. PRIPRAVA PACIENTA Z DEDNIMI KOAGULOPATIJAMI PRED POSEGOM 51
96. KAKO EKSTRAHIRAMO ZOBE PRI OBSEVANEM BOLNIKU 52
97. KAKO EX PRI OSEBAH KI JEJO BISFOSFONATE 52
98. KAJ JE CTX IN KDAJ GA ZDRAVNIKI UPORABLJAJO 52
99. KAJ JE INR 53
POŠKODBE 53
100. ZLOMI SREDNJE TRETJINE OBRAZA 53
101. NOE POŠKODBE - KAJ SO 53
102. KAKO ZDRAVIMO NOE POŠKODBE 54
103. BLOW OUT FRAKTURA, DG IN KS 54
104. KLINIČNI ZNAKI ZLOMA ORBITALNEGA DNA 54
105. ZLOMI LIČNICE, KRG PRISTOPI 55
106. IZOLIRAN ZLOM LIČNEGA MOSTIČKA – KLINIČNI ZNAKI 56
107. KLINIČNI ZNAKI ZLOMA MAKSILE 56
108. RTG DIAGNOSTIKA ZLOMOV 57
109. POTEK ZLOMA PRI LE FORT I, II IN III; KLINIČNA SLIKA; ZDRAVLJENJE 57
110. LE FORT II, POTEK ZLOMA, KLINIČNI ZNAKI 58
112. KAKO ZDRAVIMO ZLOME LE FORT II 58
111. KAKO ZDRAVITI LE FORT III 59
112. ZLOM TUBRA MAKSILE, TH 59
113. ZLOMI ALVEOLARNEGA GREBENA 60
114. TERAPIJA TEH ZLOMOV 60
115. KOLIKO ČASA ZA IMOBILIZACIJO DENTOALVEOLARNIH POŠKODB 60
116. HORIZONTALNI ZLOM ZOBA 61
117. ZLOM ZOBA V PODROČJU VRATU, TH 62
118. ZLOM NA SREDINI KORENINE, TH 63
119. POSTOPEK PRI ZLOMU APIKALNE 1/3 KORENINE 63
120. KRONSKO-KORENINSKI ZLOMI, TERAPIJA 63
121. KAKO ZDRAVIMO LUKSACIJSKE POŠKODBE STALNIH ZOB 63
122. REPLANTACIJA – PROGNOZA 64
123. OSKRBA OMAJANEGA MLEČNEGA ZOBA 64
124. ZLOMI MANDIBULE, ANATOMSKA RAZDELITEV IN PROCENTI 64
125. UNILATERALNI IN BILATERALNI ZLOMI KONDILA MANDIBULE, KLINIČNA SLIKA 64
126. KLINIČNA SLIKA UNILATERALNEGA ZLOMA KONDILA, DG 65
127. KAKŠNI SO KLINIČNI ZNAKI PRI BILATERALNEM ZLOMU VRATOV MANDIBULE 65
128. ZDRAVLJENJE ZLOMOV KONDILARNEGA ODRASTKA 66
129. KLINIČNA SLIKA ZLOMA KORPUSA MANDIBULE, DIAGNOSTIKA 66
130. KLINIČNA SLIKA DISLOKACIJ V TMS 66
131. DEGENERATIVNE MOTNJE TMS 67
132. KAJ JE INTRAKAPSULARNA IN EKSTRAKAPSULARNA ANKILOZA TEMPOROMANDIBULARNEGA SKLEPA 67
133. ZDRAVLJENJE TMM 68
134. KAJ JE ARTROCENTEZA TMS 68
135. MIŠIČNO POGOJENA BOLEČINA TMS 68
136. NAŠTEJ MOŽNOSTI AUGMENTACIJE V MANDIBULI 69
137. AUGMENTACIJA V MAXILLI 69
138. NADOMESTITEV VELIKIH MANJKOV ČELJUSTNIC 69
139. KATERI SO SODOBNI MATERIALI ZA POVEČANJE KOSTI V MAXILLI 70
140. KAJ SO ALOGENETSKI/HOMOGENI PRESADKI 70
141. KAKŠNE AVTOGENE PRESADKE UPORABLJAMO ZA REKONSTRUKCIJO ČELJUSTNIC 71
142. LASTNOSTI OSTEOSINTETSKEGA MATERIALA 71
143. VERTIKALNA DOGRADITEV AG ZA IMPLANTATE 71
144. VODENA KOSTNA REGENERACIJA 71
145. DISTRAKCIJSKA OSTEOGENEZA AG, FAZE 72
146. KAJ JE DVIG SINUSA 72
147. TORUS MANDIBULARIS, KDAJ IN KAKO TERAPIJA 73
148. TORUS MAXILLARIS 73
149. BUKALNE EKSOSTOZE 74
150. KAKO ZDRAVIMO POVEČAN TUBER ZGORNJE ČELJUSTI 74
151. KATERI SO PREDPROTETIČNI KIRURŠKI POSEGI ZA RELATIVNI DVIG ALVEOLARNEGA GREBENA 74
152. VESTIBULOPLASTIKA, KAJ JE, INDIKACIJE, IND PO TIERSCHU 74
153. KAKŠNA OPERACIJA JE POGLOBITEV CELOTNEGA USTNEGA VESTIBULUMA S KOŽNIMI (TIERSCHOVIM) PRESADKI 76
154. INDIKACIJE ZA FRENULOTOMIJO 76
155. ZAKAJ VČASIH ODSTRANJUEJO LA FRENULUME 77
156. FIBROZNA HIPERPLAZIJA MUKOZE, VZROK, TH 77
157. PIOGENI GRANULOM PRI NOSEČNICI 77
CISTE 78
158. KAJ JE CISTA, KATERE VRSTE POZNAŠ 78
159. NAŠTEJ VNETNE ODONTOGENE CISTE 78
160. RAZVOJNE ODONTOGENE CISTE, POGOSTOST 78
161. NAŠTEJ NEODONTOGENE CISTE ČELJUSTNIC 78
162. RAZVOJNE NEODONTOGENE CISTE 79
163. KDAJ IN PRI KATERIH CISTAH JE INDICIRANA MARSUPIALIZACIJA 79
164. KAKŠEN POSTOPEK JE ENUKLEACIJA PO MARSUPIALIZACIJI, INDIKACIJE 80
165. KDAJ SE ODLOČAMO ZA ENUKLEACIJO PO MARSUPIALIZACIJI CIST ČELJUSTNIC 81
166. KDAJ JE INDICIRANA MARSUPIALIZACIJA CISTE, KI JE V PREMERU VELIKA 1,5 CM 81
167. CELJENJE VELIKIH KOSTNIH DEFEKTOV/RAN 81
168. ZDRAVLJENJE RADIKULARNE CISTE S PREMEROM 2 CM 82
169. KAKO ZDRAVIMO REZIDUALNE CISTE 83
170. TH FOLIKULARNE CISTE, KAJ JE, VZROKI ZA NASTANEK 84
171. KAJ JE KERATOCISTA, TH 84
172. RAZLIKA MED RANULO IN MUKOKELO 85
173. STAFNEJEVA CISTA 86
174. KLINIČNI ZNAKI SIALADENITISA 86
175. KAJ JE SIALOLITIAZA IN KJE SE POJAVLJA 86
176. TH SIALOLITIAZE V SUBMANIBULARNI ŽLEZI 87
177. SISTEMSKO POVEZANE BOLEZNI ŽLEZ SLINAVK 87
178. KAJ JE NEKROZANTNA SIALOMETAPLAZIJA 87
179. TH TRAVMATSKEGA ULKUSA 88
TUMORJI 88
180. KATERI SO BENIGNI TUMORJI ŽLEZ SLINAVK 88
181. KATERI IN KAKO POGOSTI SO TUMORJI PAROTIDE 88
182. TERAPIJA BENIGNIH TUMORJEV PAROTIDE 88
183. TERAPIJA MALIGNIH TUMORJEV SLINAVK 89
184. SJÖGRENOV SINDROM 89
185. PRIMARNI TUMORJI ČELJUSTNIC 89
186. NAŠTEJ ODONTOGENE TUMORJE 90
187. KAJ SO ODONTOMI IN KAKO JIH DIAGNOSTICIRAMO 91
188. AMELOBLASTOM – KAJ JE, ZNAKI, DD, TH 91
189. UNICISTIČNI AMELOBLASTOM, KS 92
190. KAJ JE CEMENTOBLASTOM 92
191. PREMALIGNE SPREMEMBE - KDAJ SUMIMO NA NJIH 93
192. KAJ JE LEVKOPLAKIJA 93
193. TNM KLASIF KARCINOMOV USTNE VOTLINE 93
194. BEZGAVKE NA VRATU - KRITERIJI NJIHOVEGA STANJA 94
195. ELEKTIVNA (NAČRTNA) DISEKCIJA BEZGAVK PRI PLOŠČATOCELIČNEM KARCINOMU JEZIKA 94
196. RADIKALNA DISEKCIJA 94
197. RAZDELITEV MALIGNIH MELANOMOV KOŽE IN USTNIH SLUZNIC 95
198. MELANOM V USTNI VOTLINI 95
199. BAZALNOCELIČNI KARCINOM, VZROKI, KJE, KAKŠEN JE, ZDRAVLJENJE 96
200. KAKŠNO JE ZDRAVLJENJE KARCINOMA SP USTNICE, KAJ JE 96
201. ZDRAVLJENJE INTRAORALNEGA KARCINOMA 96
202. KLINIČNA SLIKA KARCINOMA MAKSILARNEGA SINUSA, PATOHISTO 97
203. MALIGNI ODONTOGENI TUMORJI 98
204. MALIGNI TUMORJI SUBMANDIBULARKE, POGOSTOST 98
205. SARKOMI USTNE VOTLINE IN VRATU 98
206. ZATRDLINE NA VRATU, DIAGNOSTIKA, DD 98
207. REZIDUUM, RECIDIV, NOV PRIMARNI TUMOR (DEFINIRAJ) 98
208. ASPIRACIJSKA BIOPSIJA IN NJEN POMEN V OROFACIALNI REGIJI, INDIKACIJE 99
209. KAJ JE BIOPSIJSKA EKSCIZIJA 99
210. KATERE SO LEZIJE CELIC VELIKANK (OSTEOKLASTI, MAKROFAGI) V ČELJUSTNICAH 99
211. KAJ JE TO KERUBIZEM 100
212. DD RADIOLUCENCE OKOLI ZOBA V RAMUSU MANDIBULE 100
213. DD RADIOLUCENTNIH SPREMEMB OB KRONI IMPAKTIRANIH ZOB V PODROČJU ANGULUSA MANDIBULE 100
214. DD VELIKIH RADIOLUCENTNIH SPREMEMB NA RENTGENSKI SLIKI OB KRONI 101
215. DD RADIOLUCENC V MANDIBULI 101
216. RADIOLUCENTNE NEOPLAZME V MANDIBULI 101
217. AKUTNA HIPOGLIKEMIJA MED POSEGOM, UKREPI 101
218. KAKŠNE SO ORALNE MANIFESTACIJE AIDSA 102
219. DD PIGMENTIRANIH LEZIJ V USTNI VOTLINI 102
220. SPALNA APNEJA, KAKŠNA JE TERAPIJA NA PODROČJU MAFE 102
SINDROMI 103
221. NAŠTEJ 5 SINDROMOV GLAVE IN VRATU 103
222. KAJ SO KRANIOSINOSTOZE 103
223. TREACHER – COLLINSOV SINDROM 103
224. GORLIN-GOLTZOV SINDROM 104
225. PIERRE-ROBINOV SINDROM 104
226. HEMIFACIALNA HIPERTROFIJA 104
227. DRUGI SINDROMI 105