Ustni izpit - prof. Nada Kecelj-Leskovec

1. slika IgA vaskulitisa

2. BCC

3. Pityriasis rosea

4. sodobna obloga za D1