Ustna vprašanja - prof. Lunder

Slikici:
Lichen ruber planus
rinofima

Vprašanja:
Diskoidni LE
S fizikalnimi dejavniki povzročeni dermatitisi (našteti - latinska imena)
Zdravljenje perioralnega dermatitisa

Drugače je bilo pa vzdušje sproščeno, profesor ni šel v hude podrobnosti.