Ustna vprašanja - prof. Lunder

SLIKI
-herpes zoster (na desnem boku)
-dermatitis (iritativni ali alergijski)

VPRASANJA stara:
- fizikalne utikarije (poznat lat. imena)
- eritema exudativum multiforme
- zdravljeneje psoriaze