Pisni izpit (2013-09-06)

Biologija celice – 6. 9. 2013

1. Vez I-CAM in integrin ter selektin in glikoprotein; katera je močnejša
2. Glavne faze endocitoze LDL delca
3. Glikozilacija na GA – vrste in produkti
4. SRY in testosteron v Leydigovih celicah
5. Oploditev in nadaljevanje mejoze II pri jajčecu
6. Klatrinski plašč
7. Vnos v jedro (shema)
8. Telomeraze in podaljševanje DNA na osnovi RNA
9. Ahondroplazija in mutacija za fibroblastni faktor 3 → konstitutivno aktiven
10. Uravnotežene genske mutacije
11. Kje se določijo krvne skupine
12. Anticipacija in 2 primera
13. Histoni in jedrni lokalizacijski signal
14. Kaj omogoča proteinom vezavo v membrano?
15. Inducirane matične celice
16. Staranje celic