Pisna vprašanja iz temeljev medicinske celične biologije (2012-09)

Izpit iz temeljev medicinske celične biologije, 3.9.2012

Bilo je 6 esejskih vprašanj.
1. Vzroki za genetske in epigenetske spremembe pri raku
2. Naštej in opiši vzroke za senilnost celic
3. Naloge peroksinov in kakšne bolezni lahko povzročijo
4. Katere bolezni povzročijo koneksini
5. Naloge gibljivih in negibjivih migetalk
6. Katera je najpogostejša bolezen ki jo povzroči mikrohimerizem