Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič

2 vprasanji iz delnega izpita (cisto na kratko, samo dejstva)
-reakcija z glu-6-P dehidrigenazo
-rifampincin, alfa-amanitin

3 vprasanja vleces med listki:
-steroidni hormoni (sinteza, mehanizem delovanja, inaktivacija)
-žolčne kisline (vpliv na prebavo in lipide)
-regulacija izražanja genov