Ustni izpit - prof. Žakelj-Mavrič


1. Izvor, prebava, presnova fruktoze.
2. Adrenalin. Nastanek, receptorji, delovanje.
3. Rekombinantni plazmid.