Ustna vprašanja - prof. Žakelj

Naredil sem z delnimi izpiti, ampak zeloooo slabo (bil sem na meji za pozitivno...)! Vseeno sem sel potem z delnimi na prvi rok in se je izplaèalo, ker sem mi je ocena zvisala za kar nekaj ravni. Mislim, da profesorji tistim z narejenimi delnimi izpiti malo popusèajo, tako da se definitivno splaèa delati po delnih. Seveda obstajajo tudi izjeme, ki potrjujejo pravilo.

Profesorica je drugaèe zelo prijazna in NE komplicira. Za ocene do 8 je treba znati neke osnovne zadeve, za visje pa malo veè, vendar pa spet ne nekaj, kar se ne da prebrat v Marksu. Èe delate z delnimi, bo prvo vprasanje tisto, ki ste ga najslabse znali na delnih, za ostale pa vleèete tri listke. Jaz sem dobil:
- prva reakcija nastanka holesterola, s èim jo inhibiramo
- goriva, ki se porabljajo ob naporu
- nastanek laktata