Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič

1. reaktivne kisikove spojine
2. fosfolipidi
3. popravljalni mehanizmi DNA

vlekla sem pa:
- metabolizem VLDL, IDL in LDL
- srčna in skeletna mišica (metabolizem)
- hormoni, ki regulirajo koncetraacijo Ca in fosfata (parathormon, vitamin
D3, kalcitonin: kje nastajajo, na katera tkiva vplivajo)


kolega pa je imel vprašanja;
- tiamin
- NADPH
- osrednja vloga kisika v celičnem metabolizmu
- shematski prikaz sinteze nukleotidov
- cox; inhibitorji
- glikogen fosforilaza