Pisni izpit (16.9.2005)

Biokemija, izpit 16.9.2005

1.) Glavna regulatorna stopnja cikla TKK in razloži pomen regulacije na več stopnjah.
2.) Shema uravnavanja hitrosti razgradnje MK.
3.) Napiši eno encimsko dekarboksilacijo in karboksilacijo, napiši encima in ustrezna koencima.
4.) Na kaj deluje aspirin Razlika med aspirinom in novejšimi protivnetnimi sredstvi.
5.) Cikel uree (ustrezno navedi)
a.) donorji dušika
b.) št. porabljenih ATP molekul
c.) kje v celici poteka
d.) kje v organizmu poteka
e.) vloga N-acetilglutamata
6.) Shema delovanja adrenalina na beta adrenergični receptor.
7.) Vse funkcije DNA polimeraze I.
8.) Restrikcijski encimi, ligaze in reverzne transkriptaze ter njihov pomen v genskem inženiringu.
9.) Reakcija sinteze PRPP in njegov pomen v de novo sintezi purinov in pirimidinov.
10.) Napiši splošno reakcijo monooksigenaz in pomen le teh pri detoksifikaciji v jetrih