Pisni izpit (26.8.05)

1. povezi koencime z reakcijami (FAd, BIOTIN, NAD,...)
2. secnina in secna kislina - strukturi, iz cesa nastajata
3. hormona scitnice in delovanje na celico
4. PCR (shematicno)
5. 3 snovi ki vsebujejo N in nastajajo iz a.k. + 1 reakcija tega nastanka
6. 2 metabolična pocesa, kjer je potreben kisik + povej za vsakega ali je kisik direktno ali indirektno vpleten
7. vloga pankreaticne lipaze pri prebavi lipidov
8. vnos dvojne vezi v mascobne kisline + Zakaj se nekatere m.k. imenujejo esencialne
9. DNA polimeraze v bakteriji
10. se eno vprasanje, ki pa se ga ne spomnim :)

----
Biokemija II, 26.8.2005

1.) Poveži vsak koencim z ustrezno reakcijo(-ami)
a.) TPP A.) piruvatacetil-CoA
b.) FAD B.) piruvatoksaloacetat
c.) 5,10-metilen FH4 C.) acil-CoAenoil-CoA
d.) biotin D.) dUMP dTMP
2.) Navedi 2 metbolični poti v katerih je potreben kisik. Z ustrezno reakcijo pojasni ali je raba dierktna/indirektna.
3.) Eksokrina funkcija pankreasa in njen biokemični pomen v metabolizmu jeter.
4.) Napiši reakcijo uvedbe dvojne vezi v MK in razloži zakaj so nekatere MK esencialne.
5.) Shematično prikaži delovanje ščitničnega hormona na tarčne celice.
6.) PCR; shematična slika reakcije pomnoževanja in razlaga uporabe v medicini.
7.) Kje nastajata sečnina in sečna kislina; napiši formule.
8.) Pomen GTP v sintezi proteinov.
9.) Pomen AK v sinetzi drugih N-vsebujočih spojin. Naštej 3 reakcije (poti sinteze) in eno od njih nariši.
10.) DNA-polimeraze pri bakterijah (koliko jih je; katere), na kratko opiši njihove funkcije ter napiši glavno reakcijo, ki jo ti encimi katalizirajo.

Dodatni stomatološki vprašanji (andper.net):
- - - - -
9. Prikažite Stephanovo krivuljo in z njeno pomočjo na kratko razložite pomen kritičnega pH.
10. Navedite reaktivne kisikove in dušikove spojine (ROS & RNS), ki prispevajo k propadu parodoncija. Kaj je možni vzrok za nastanek poškodb pri oksidativnih stresih?
- - - - -