Pisni izpit - 24.6.2005

BIOKEMIJA – 24.6.2005

1. Napiši končne produkte prebave proteinov, lipodov in ogljikovih hidratov. Napiši način (v kakšni obliki) se ti končni produkti prenašajo po krvi do tkiv.

2. Napiši reakcijo, ki jo katalizira encim piruvat dehidrogenaza. Pojasni katera tkiva oz. tkivo so zajbolj prizadeti ob okvari tega encima.

3. Napiši reakcijo sinteze TAG, ki poteka v maščevju drugače kot v jetrih.

4. Shematično prikaži sintezo hema in ob tej shemi pojasni, zakej je svinec strupen.

5. Napiši reakcijo, ki jo katalizira encim, ki je okvarjen pri Lesch - Nyhanovem sindromu.

6. Napiši več načinov vplivanja na podvajanje DNA. Kako to uporabljamo v medicinske namene

7. Opiši razlike med evkariontskimi in prokariontskimi RNA-polimerazami.

8. Napiši 3 sekundarne obveščevalce in za vsakega še primer hormona, ki deluje prek njega.

In še 2 stomatološki vprašanji:

9. Inhibitorji metaloproteinaz.... Zakaj njihova koncentracija naraste ob vnetnih procesih.... (za tole vprašanje nism čist siguren)

10. Opiši razlike v metabolizmu glukoze med veliko in majhno koncentracijo razpoložljive glukoze v ustih.