Pisni izpit (10.12.2004)

Pisni del izpita Biokemija 2, 10.12.2004:

1. 3 reakcije v katerih nastaja acetil CoA.
2. Razgradnja fruktoze do piruvata
3. Katera je hitrost omejujoča stopnja beta oksidacije MK
4. Glukoneogeneza iz glicina:
5. Biosinteza PRPP. Vloga v sintezi purinov in pirimidinov.
6. Prenos signala po vezavi insulina.
7. Aktivnost DNA polimeraze 2. Enačba dodajanja nukleotidov.
8. Razlike med prokariontsko in evkariontsko mRNA.
9. Kaj so restrikcijski encimi, ligaze in reverzne transkriptaze Uporaba v genski tehnologiji.
10. Vloga jeter pri detoksifikaciji. Navedi 2 endogena strupa in način detoksifikacije. (nastajanje sečnine, konjugacija biliverdina z glukuronsko kislino)

Veliko sreče!
Nina