Prvi delni izpit (7.12.2004)

1. Povezi koencim z reakcijo (-ami), v katerih sodelujejo:

a) TPP
b) Biozin
c) NADP
d) NAD+
e) NADH

A) glukoza  piruvat
B) piruvat  acCoA
C) piruvat  laktat
D)
E)


2. Shematicno prikazi, zakaj lahko anaerobna glikoliza poteka v odsotnosti kisika.
3. Napisi 2 reakciji citratnega cikla, kjer izstopa CO2 in napisi glavno razliko med njima.
4. Shematicno prikazi Corijev ciklus in napisi v katerih tkvih poteka!
5. Hemoliticna anemija je pomanjkanje encima...... Napisi reakcijo ki jo katalizira ta encim!
6. V kaksni obliki lahko mascobne kisline prestopajo notranjo mitohondrijsko membrano
7. Napisi produkte enega kroga beta-oksidacije m.k. in v katere reakcije vstopajo. Napisi reakcijo aktivacije m.k.
8. Fosfatidna kislina nastopa v dveh metabolicnih poteh v organizmu. Napisi reakciji in koncne produkte!
9. Kako lahko organizem pridobi energijo iz beta-hidroksibutirata
10. Kateri so ROS produkti in kako se organizem brani pred njimi