Pisna vprašanja (26.3.2004)

1. Naštej dva hormona, ki sodelujeta pri prebavi proteinov. Povej tudi kako delujeta.
2. Shematsko prikaži reakcijo fosforilacije glukoze in povej kako poteka njen nadaljni metabolizem v celici.
3. Kakšna je razlika med podvajanjem genoma in podvajanjem koncev kromosomov
4. Kakšne so prednosti uporabe PCR tehnike pri odkrivanju genetskih napak
5. Kako fluorid v ustih deluje antikariogeno
6. Kakšna je vloga jeter v homeostazi holesterola
7. Kako poeka netoksičen prenos amonijaka v jetra Z biokemijskimi principi razloži zakaj je amonijak toksičen.
8. Kje nastaja sečna kislina in katere njene značilnosti so pomembne za nastanek protina
9. Katera reakcija je pomembna za konec delovanja adrenalina preko β-adrenergičnih receptorjev in kako nanjo vpliva kafein
10. Katere posttranskripcijske modifikacije so skupne za m-RNA in t-RNA