Pisna vprašanja - III. delni izpit (2013)

1. Uravnavanje metablizma goriv
• Aktivnost regulatirnih encimov je uravnavana z alosteričnimi in kovalentnimi modifikacijami
• Aktivnost regulatornih encimov je uravnava s pomočjo nisove sinteze in razgradnje
• Visoki koncentraciji ATP in citrata kažeta na visoko energetsko stanje v celici
• Amp nastopa kot pozitivni modulator fosfofruktokinaze in negativni modulatir za 1,6-bisfosfataze

1. Pravilni odgovori
• Glu je najbolj univerzalno gorivo
• Za razgradnjo maščobnih kislin potrebujejo prisotnost kisika in fukc mit
• Zaloge mašč kislin v obliki tag najdemo v maščevju
• Zaloge glu in glikogena najdemo v jetrih in maščevju

1. AcetilCoA-MALONILcoA (stimulira jo inzulin, reakcija je uravnavana; adrenalin spodbuja razgradnjo)

2. Primerjava biosinteze in razgradnje maščobnih kislin:
a. S sintezo mk ne nastajajo direktne nenasičnene mk

3. Strukture molekul!!!

4. Folna kislina je pomembna pri prenosu C1

5. Pri transaminacijah je glutamat in ne glutamin, ker se prenese alfa amino skupina.

6. Dušik se odstranjuje:
a. potrebna ATP,
b. kopiči se amoniak,
c. aktivna oblika amoniaka je karbamoil fosfat,
d. sinteza karbamoilfosfata iz amoniaka poteka v mitohondriju,

7. Vloga kortizola!

8. Kalcitonin in parathormon vplivata na koncentracijo kalcija v krvi! (parathormon: zvišuje, kalcitonin: znižuje)

9. Lizin se najprej transaminira in nato z glutamat dehidrogenazo pretvori v glutamin, ki gre v kri.