3. delni izpit (2013-01-09)

Biokemija II-3. delni izpit (09.01.2013)

Avtorjev je vec :)

1. Kaj poteka 4 ure po obroku: razgradnja jetrnega glikogena
2. Skupni intermediat citratnega cikla in ciklusa secnine: fumarat
3. Kaj sodeluje pri aktivaciji zolcnih kislin, ali aminokisline ali tudi glukoronska kislina: mislim da samo aminokisline

1. Kaj se dogaja pri podaljsanem stradanju (glukoneogeneza v jetrih?)
2. Razgradnja hema (napacni odgovor - da bilirubin nastane samo pri razgradnji hemoglobina)
3. Inhibitorje povezat z encimi..
4. Pa neka naloga  je bla, ko so ble moznosti: da kortizol defosforilira, drugic da fosforilira, in isto pol za inzulin defosf. ali fosforilira.

Bilo je še eno vprašanje, kjer si moral koencime povezat z encimi, to se spomnim. :)

1. kako je uravnana lipoprotein lipaza? hormonsko
2. na kaj se vežejo žolčne kisline v jetrih? na aminokisline

1. Metrotreksat- antifolat
2. Trditve o cox 1&2 (obkrozi NEpravilen odg. So steroidna zdravila. - niso, so NSAID)
3. Trditve o statinih (nepravilen odg s hilomikroni)
4. Kje poteka elongacija in desaturacija MK in ce lahko to poteka pri ekso in endogenih MK ( mitohondrij, er, NE v citosolu!)
5. Reakcija s tiolazo za prepoznat (acetil coa + acetil coA ---> acetoacetil coA)
6. Primerjava metabolizma ketonskih spojin in holesterola
7. Regulacija acetil coA karboksilaze
8. Kaj poteka po 4 ih urah od obroka (glikogenoliza)
9. Trditve o delovanju kortizola ( razgranja proteinov na periferiji, stimulacija glukoneogeneze v jetrih)
10. Transaminacija: oksaloacetat + glutamat --> aspartat + Alfa ketoglutarat
11. Konjugacija zolcnih kislin samo s proteini
12. Ucinki aspirina pri majhni/veliki koncentraciji (majhna, inhibira cox1, antitromboticno,..)
13. Apolipoproteini- trditve, v smislu kateri lipoproteini imajo katere Apo. (hdl- A1, ldl- B100, hilomikroni B-48..)
14. Intemediat uree in krebsa: fumarat
15. Kje poteka glukoneogeneza- neki v tem smislu
16. Karbamoil fosfat sintetaza I ( mitohondrij, cikel uree, N- acetil glutamat) in II( citosol, pirimidini)
17. Trditve o regulaciji nasplosno (fosforilacije/ defosforilacije,..)
18. Metabolizem hema, v smislu kaj ne velja
19. Kaj poteka pri podaljsanem stradanju. (gng + ketonske spojine)
20. Lipoproteini, kaj delajo: hilomikroni: prenos eksogenih lipidov, vldl: prenos endogenih lipidov, ldl: holesterol na periferijo, hdl: holesterol iz periferije v jetra


To je vse, kar se spomnim. Ni nujno, da so to vsa vpr, lahko da m si zapomnila le trditve. Je pa vecina. Srecno.