Pisna vprašanja (junij 2003)


Biokemija 2,pisni izpit(6.6.2003)

1. Zakaj citratni cikel ne more potekati brez
kisikaOdgovor utemelji z 2 reakcijami.

2. V katerem procesu v organizmu nastane
riboza-5-PNapiši reakcijo aktivacije riboze v
biosintezi nukleotidov.

3. Napiši reakcijo glavne regulatorne stopnje pri
biosintezi maščobnih kislin. Napiši ime pozitivnega
modulatorja v tej reakciji.

4. Detoksifikacija bilirubina(razloži proces).

5. Kateri sta dve glavni poti razgradnje
znotrajceličnih proteinov V čem se razlikujeta ti dve
poti

6.*

7.Kako je zgrajen Okazakijev fragment Kakšno vlogo
ima Okazakijev fragment pri replikaciji DNA

8. Kateri so glavni regulatorji uravnavanja
koncentracije Ca2+ in fosfata v plazmi

9.Razloži, zakaj fluoridi imajo antikariogeno
delovanje**

10.Katere so tri glavne komponente obzobnih tkiv Od
česa je odvisno njihovo preurejanje in
razgrajevanje**


* vprašanja se ne spomnim
** stomatološka vprašanja