Pisna izpit

1. Pridobivanje energije iz saharoze. Shematski prikaz.
2. Sukcinil-CoA: Imenuj 2 reakciji, kjer je ta molekula pomemben metabolit.
3. Vpliv karnitina na razgradnjo maščobnih kislin. Pomankanje karnitina?!
4. Vloga citrata pri sintezi maščobnih kislin in glikolizi. Imenuj 2 reakciji.
5. Inhibitorji: fluoroacil, sulfonamid, alopurinol
6. LDL-receptorji: vloga pri metabolizmu lipoproteinov. Vpliv statinov na te receptorje.
7. Sekundarni obveščevalci preko G-proteinov (3). Hormon, ki deluje na vse 3?
8. Polimeraza gama, helikaza, AP-endonukleza pri DNA (evkarionti).
9. Aktivacija aminokislin za proteinsko sintezo. Pomen natančnosti.
10. Stradanje: vloga ketonskih teles. Pomen maščevja, jeter, perifernih tkiv.