Pisna vprašanja (2010-06-04)

1. Napiši reakcijo, ki jo katalizira pankreatična lipaza. Napiši hormone, ki vplivajo na prebavo lipidov in način njihovega delovanja.
2. Razgradnja fruktoze v jetrih.
3. Navedite glavne vloge maščevja in hormone, ki vplivajo na lipolizo.
4. Opišite metabolizem HDL, zakaj je pomemben pri ljudeh.
5. Reakcija, ki je zavrta pri fenilketonuriji. Kateri metaboliti se kopičijo?
6. Navedite 2 načina prekinitve signala v celici.
7. Spojine, ki vplivajo na sintezo proteinov in se v medicini uporabljajo kot zdravila. Na kakšen način delujejo.
8. Navedite vse spojine s katerimi se dušik izloča iz telesa. Za vsaj 2 dopišite strukturni formuli.
9. Reakcija direktnega popravljanja DNA.
10. Ko- in potranskripcijske modifikacije RNA molekule pri evkariontih.