Delni izpit II.

Biokemija 2
Drugi delni izpit
Splošna medicina

1. napišite eno od reakcij v kateri v fosfoglukonatni poti nastaja NADPH. Pojasnite vlogo NADPH v metabolizmu.
2. v zvezi z glukoneogenezo navedite
a) prekurzorje, ki vstopajo v proces
b) tkiva, v katerih proces poteka
c) hormone, ki proces stimulirajo
3. v zvezi z glikogenom
a) napišite reakcijo podaljševanja verige glikogena
b) navedite ravni uravnavanja glikogen sintaze
c) vloga glikogenina pri biosintezi glikogena
4. nastanek malonilCoA, vloga v metabolizmu MK
5. statini, neki v zvezi z njihovimi učinki
6. transport eksogenih lipidov (shematičen prikaz)
7. glutamat; vloga, pa neka reakcija (mislim da transaminacija)
8. sinteza PRPP, vloga v sintezi nukleotidov
9. insulin; v katerih tkivih deluje in kakšen je njegov vpliv
10. amoniak: prenos do jeter, neto reakcija detoksifikacije v jetrih