Pisni izpit (2010-05-19)

DELNI IZPIT IZ BIOKEMIJE 2, 19.5.2010

1.)Napiši eno izmed reakcij fosfoglukonatne poti pri kateri nastaja NADPH in razloži metabolno vlogo NADPH v metabolizmu.
2.)Glukoneogenza. Kateri so prekurzorji, v katerih tkivih poteka in kateri hormoni proces stimulirajo.
3.)Napiši reakcijo podaljševanja glikogena, ravni uravnavanja GLIKOGEN SINTAZE in razloži vlogo GLIKOGENINA pri biosintezi glikogena.
4.)Napiši reakcijo v kateri nastaja MALONIL-coA in razloži njegovo vlogo v metabolizmu maščobnih kislin.
5.)Pacient jemlje statine, kakšne so metabolične posledice jemanja teh zdravil.
6.)Shematično prikaži prenos eksogenih lipidov do perfernih.
7.)Napiši strukturno formulo GLUTAMATA in razloži njegovo vlogo v metabolizmu amino kislin.
8.)Napiši reakcijo sinteze PRPP (5-fosforibozil-1-pirofosfat) in razloži vlogo te spojine v biosintezi nukleotidov.
9.)Katera so glavna tarčna tkiva na katere deluje INSULIN.
10.)Katere spojine prenašajo amonijak iz perifernih tkiv v jetra, napiši tudi neto reakcijo ciklusa sečnine.