Pisni izpit (2010-03-26)

1. Zakaj bi pomanjkanje tripsina v pankreatičnem soku imelo resnejše posledice, kot pomanjkanje katerega drugega encima?
2. Je etanol možno uporabiti kot vir energije (gorivo)? Prikaži z reakcijo.
3. Delovanje 2,4-dinitrofenola kot sredstva za hujšanje. Slabosti in dobre strani. Nariši shemo delovanja.
4. V krvi je povišana konc. fenilalanina. Na katero bolezen pomisliš? Razloži, prikaži z reakcijo.
5. Opiše vektorje, ki se uporabljajo pri replikaciji želene DNA.
6. Lesch-Nyhanov sindrom: kaj se dogaja, prikaži z reakcijo.
7. Značilnosti 5´ konca mRNA. S shemo prikaži nastanek modifikacije.
8. Opiši procese odstranjevanja telesu tujih snovi (ksenobiotikov).
9. Opiši vlogo jeter v homeostazi krvne glukoze. Hormoni, način delovanja.
10.Nastanek holesterola v celici, opiši tisto reakcijo sinteze holesterolav v celici, ki vpliva na uravnavanje količine holesterola v krvi.