Pisna vprašanja (2009-11-20)

1. pomanjkanje tiamine, zakaj lahko pride do nevroloških motenj, zakaj alkoholikom pogosto primanjkuje tiamina.

2. vloga žolčnih kislin

3. glukoza-laktatni cikel, zakaj mora takrat ko poteka ta cikel potekati tudi beta oksidacija mk

4. fosfatidat, kje je intermediat, shematično prikaži te procese in napiši produkte

5. za prepoznat glutamin, napisat 2 reakciji, s katerima pokažeš njegovo vlogo v metabolizmu

6. biokemični vidik putike, zravilo (+ kako deluje)

7. obkroži, za katere hormone ima celica na površini receptor, dopiši sekundarne obveščevalce oz. kako poteka signal znotraj celice:
a) adrenalin
b) inzulin
c) glukagon
d) T3,T4
e) kortizol

8. Reakcija sinteze RNA, zakaj ne potrebuje primerja

9. Napake pri podvajanju DNA, ki se zgodijo cca. 5000x na dan, mehanizem popravljenje

10. Z reakcijo pokaži vlogo jeter pri detoksifikaciji ksenobiotikov