Pisna vprašanja (2009-02-20)

1. Pankreas - prebavni encimi, skupine, predstavniki, kateri hormon jih spusti v prebavila
2. Piruvat-dehidrogenaza, reakcija, zakaj je zavrta reakcija ob razgradnji MK v mišicah
3. Dihalna veriga, celokupna enačba, kako vplivata CO in CN
4. Encimi, napiši njihove koencime (žal se ne spomnim imen encimov)
5. Fenilketonurija
6. Tiroidni hormoni
7. HMG-CoA
8. DNA-ligaza; razlika med pro- in evkarionti
9. Cisplatin, aspirin, sulfonamid, kloramfenikol - delovanje in uporaba v medicini
10. Corijev ciklus