Delni izpit (2009-02-25)

1. Nariši replikacijske vilice in označi vodilno, sledilno verigo. Napiši štiri pomembne encime, ki sodelujejo pri reakciji podvajanja DNA.
2. Shematično prikaži sistem popravljanja deaminirane baze.
3. Napiše vrste RNA ter njihove ustrezne polimeraze. Navedi tudi vsaj en encim, ki inhibira transkripcijo pri evkariontih.
4. V kakšni obliki AK vstopajo v sintezo proteina. Kakšna je vloga GTP pri tem procesu.
5. Opiši uporabo restrikcijskih encimov, ligaz in reverznih transkriptaz v pripravi rekombinantne DNA.
6. Napiši reakciji, ki ju katalizirata laktat-dehidrogenaza in piruvat-dehidrogenaza. Kaj je ključna razlika med tema dvema reakcijama
7. Napiši neto reakcijo oksidativne fosforilacije. Kako delujejo odklopniki
8. Napiši reakcijo sinteze glikogena. Navedi encim, ki to reakcijo katalizira, ter hormon, ki lahko nanjo vpliva.
9. Shematično prikaži razgradnjo maščobnih kislin do CO2 in H2O. Poimenuj pomembnejše vmesne procese.
10. Opiši nastanek TAG iz MK.