Pisna vprašanja (2008-08-29)


1. napiši reakcijo, ki jo katalizira pankreatična lipaza. Razloži razliko med aktivacijo pankreatične lipaze in aktivacijo hormonsko-odvisne lipaze.
2. Razloži zakaj imajo zreli eritrociti glukoza6fosfat dehidrogenazo, če pa v njih ne poteka sinteza mk in nukleotidov.
3. shema pretvorbe glukoze v maščobe.
4. transaminacija alanina (encim, koencim) prikaži s strukturami.
5. Naštej vsaj 4 biološke procese, kjer je potreben GTP in razloži njegovo vlogo pri vsakem izmed naštetih procesov.
6. Z ilustracijo oz. shemo prikaži vlogo folne kisline pri metabolizmu aminokislin in pri nukleotidih.
7. primerjaj točnost DNA in RNA polimeraze in vzroki za drugačnost
8. Na enostaven način prikaži nastanek kape in poli-A repa pri dodelavi mRNA in vloga
9. sinteza adrenalina (shema) +sekundarni prenašalci signala
10. poveži encime s trditvami (vsak encim lahko uporabiš 1 krat, večkrat ali nobenkrat)

1. pankreasna lipaza- nobenkrat
2. HMG-coAsintaza-a
3. HMG-coA reduktaza-b
4. betacerebrozidaza(nism zihr)-c
5. ciklooksigenaza-d

a) zdravilo, ki inhibira ta encim, se rabi za zdravljenje debelosti
b) zdravilo, ki inhibira ta erncim, se rabi za znižanje nivoja holesterola v krvi
c) okvara tega encima povzroči kopičenje gangliozidov v možganih…(mislim da je blo tko)
d) zdravilo, ki inhibira te encime, se uporablja kot protivnetno sredstvo.