Pisna vprašanja (2006-05-23) z odgovori

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (pisni_izpit_bioke_ii-23.5.06.doc)pisni_izpit_bioke_ii-23.5.06.doc51 kB

1. Poveži koencime z ustreznimi encimi.
(pazi, nekatere koencime lahko povežeš z več encimi!)

1. biotin a) piruvat dehidrogenazni kompleks
2. NAD+ b) glukoza-6-P dehidrogenaza
3. PLP c) transaminaza
4. NADP+ d) piruvat karboksilaza
5. TPP e) α – ketoglutarat dehidrogenazni kompleks

Odgovor: 1. d, 2. a,e, 3.c, 4.b, 5.a,e

2. Naštej pankreasne proteolitične encime. V kakšni obliki se sintetizirajo, kje in kako se aktivirajo

Pankreasni proteolitični encimi so: tripsin, kimotripsin, elastaza, karboksipeptidaza. Sintetizirajo se v neaktivni obliki (kot proencimi), aktivirajo pa se v tankem črevesu. Enteropeptidaza najprej aktivira tripsinogen v tripsin, ta pa naprej aktivira še druge molekule tripsinogena ter aktivira še kimotripsinogen, proelastazo in prokarboksieptidazi A in B.

3. Shematično prikaži vstop glicerola v glukoneogenezo. V katerih tkivih vse to poteka

Glicerol kinaza glicerol-3-P DH trioza-P izomeraza
Glicerol glicerol-3-P dihidroksiaceton-P gliceraldehid-3-PGLUKONEOGENEZA

To poteka v jetrih in ledvični skorji.

4. Pojasni kaj dela lipoproteinska lipaza. Kateri so substrati in produkti ter kakšna je njihova usoda v organizmu

Substrati so TAG vezani na lipoproteine . lipoproteinska lipaza razgrajuje TAG v proste maščobne kisline in glicerol. Proste maščobne kisline vstopajo v mišičnih celicah v β –oksidacijo, v maščevju pa se ponovno sintetizirajo v TAG za zalogo. Glicerol gre v jetra, kjer se porabi za glukoneogenezo.

5. Napiši reakcijo sinteze glutamina z glutamin sintetazo. Kakšen je pomen te AK v metabolizmu AK

Glutamat + NH4+ + ATP Glutamin + ADP +P

Glutamin je pomemben za transport NH4 skupine (v jetrih –ciklus uree, v ledvicah- uravnavanje pH).6. Sinteza dNMP. Kako delujejo antifolati (npr. metotreksat)Metotreksat je strukturni analog dihidrofolata in inhibira delovanje dihirofolat reduktaze, je torej inhibitor sinteze d NMP.


7. Shematično prikaži nastanek kortizola iz holesterola. Mehanizem delovanja tega hormona na tarčno celico.

Skrajšanje str. verige dehidrogenacija, hidroksilacije na
(hidroksilacije) prenos dvojne vezi C 17, 21, 11
Holesterol pregnenolon progesteron kortizol

Kortizol je steroidni hormon, je lipidotopen, zato lahko prehaja celično membrano. Znotraj se veže na specifične receptorje, grejo v jedro, kjer vplivajo na transkripcijo genov.

8. Razlike v sintezi prok. in evk. mRNA.

-Prok. mRNA nastane z 1 encimom RNA polimeraze, pri evk. obstajajo 3 RNA polimeraze, pri čemer je RNA polimeraza II glavni encim sinteze mRNA.
-evk. mRNA je monocistronska, ima introne, modifikacije na 5 in 3 koncu. Prok. tega nima, poleg tega je policistronska.

9. Kako UV svetloba vpliva na DNA pri ljudeh Kako to popravimo

Tvorijo se timinski dimeri: to je kovalentna povezava 2 timinov na isti strani DNA verige. Povzročajo napake pri transkripciji in translaciji. Če jih ne odstranimo, lahko nastane kožni rak.
Popravljanje: (NE z DNA fotoliazo! To obstaja samo pri rastlinah in ne pri ljudeh) timinske dimere odstranimo z izrezovanjem z endonukleazami, nato sledi delovanje DNA polimeraze, ki zapolni vrzel ter DNA ligaza zlepi DNA skupaj.

10. Načini razgradnje glukoze v eritrocitu. Pomen vsake poti razgradnje.

I. anaerobna glikoliza: ATP, ki nastaja ob razgradnji se porabi za Na/K ATPazo, ki vzdržuje membranski potencial eritrocita
II. fosfoglukonatna pot razgradnje: nastaja riboza-5-P in NADPH, ki je potreben za redukcijo GSSG v GSH, ščiti torej pred oksidativnim stresom.

Pa še moja vprašanja na ustnem:

1. razgradnja holesterola
Holesterola se ne moremo popolnoma razgraditi, iz telesa ga izločamo v obliki žolčnih kislin

Podvprašanja: -struktura žolčnih kislin, na katerih C atomih so OH skupine Na C 3,7,12
-kako so obrnjene OH skupine in zakaj V α obliki, zakaj glej 1.letnik BIOKE

2. reakcija oksidativne deaminacije glutamata

Glutamat + NAD(P) + H2O ↔ α – ketoglutarat + NAD(P)H + H + NH4

-Ali je ta reakcija reverzibilna Da, vendar z drugim koencimom –NADP.
-Zakaj je amoniak toksičen Porablja se α – ketoglutarat, zato ne more vstopat v CC, ne dobimo dovolj energije. To je še posebej nevarno za možgane.

3. reakcija DNA polimeraze, inhibitorji


Še nasvet, če boste mel Breskvarjevo: poglejte si razgradnjo in inaktivacijo holesterola, steroidnih hormonov, na katerih C atomih so OH skupine... aja, pa inhibitorje!!! Za replikacijo, transkripcijo, translacijo, točno kako in na kaj delujejo.

Pa srečno!