2005-12-06 Biokemija I - Pisni izpit

1. Nariši vodikovo vez; lastnosti vode, ki iz tega izvirajo in so pomembne za preživetje organizma.
2. Osmotski tlak; napiši enačbo, navedi pomen pri bioloških sistemih.
3. Šibko kislino (pKa = 2,5) damo v pufer, ki deluje pri pH = 8,5  kvalitativno opiši dogajanje.
4. Kaj je geometrijska izomerija in kje v bioloških sistemih nastopa Navedi en primer!
5. Nariši laktozo. Zakaj večina odraslih ne prebavlja mleka
6. Primerjaj grafa afinitete O2 do mioglobina (Mb) in hemoglobina (Hb). Razloži!
7. Srpasta anemija na molekularni ravni.
8. Bisubstratne reakcija  napiši oba mehanizma; razlika v hitrosti.
9. Nariši in opiši delovanje insulinskega receptorja.
10. Zgradba in funkcija žolčnih kislin.