Pisni izpit (1.9.2005)

BIOKEIMJA
(pisni izpit – 1.9.2005)

1. Pufri (nariši pufrsko krivuljo pri pH= 25, 7 in 95)
2. Dihalna veriga – napisi reakcije prenosa v posameznih kompleksih
3. Narisi peptid iz AK histidin, tirozin in serin! V kakšni obliki je pri pH=3
4. Nariši shematsko sfingomielin in poimenuj vrste vezi v njem!
5. Skiciraj DNA vijačnico in vriši vezi, ki jo stabilizirajo!
6. Na poljubnem primeru opiši sekundarno strukturo proteinov!
7. Poimenuj hormone ščitnice in enega nariši!
8. Skiciraj obliko hem-proteina (opiši strukturo), naštej najmanj dva proteina s hem skupino in funkcije!
9. Nariši graf encima po Michelis-Mentenu in graf alosteričnega encima – zraven še razloži mehanizem delovanja!
10. Razloži funkcijo in strukturo Citokroma P450!