Pisni izpit (7.6.05)

BIOKEMIJA – IZPIT, 7. 6. 2005

1. Opiši nastanek medmolekulskih H-vezi na primeru vode (pomen, kemijske in fizikalne lastnosti…..) Opiši pomen H-vezi v proteinih.
2. Osmoza in osmozni tlak
3. Glutation (struktura + funkcija)
4. Sklopljene reakcije (kratka razlaga + primer)
5. Laktoza (nariši), kaj je laktozna intoleranca
6. Molekulske osnove krvnih skupin
7. Mioglobin in hemoglobin (strukturne značilnosti, vezave, graf nasičenosti….)
8. Opiši terciarno in kvartarno strukturo proteina in kaj te strukture stabilizira. Kaj je denaturacija in kako jo izvajamo
9. Kaj veš o prionskih boleznih
10. Cinkovi prsti