Pisna vprašanja (7.9.2004)

BIOKEMIJA I – 7.9.2004

- koordinativna vez (skica, nastanek, lastnosti)
- alosterični modulatorji hemoglobina (kateri, kam se vežejo)
- aminokisline z žveplom (skice, pomen)
- titracija alanina
- vidni cikel (kratka razlaga in skica)
- nekompetitivna inhibicija
- laktoza in saharoza (skice, vez, razgradnja)
- oksidoredukcijski potencial
- imunoglobulini
- prostaglandini (funkcija, zgradba)