Pisna vprašanja (2008-09-01)

1. Osmoza (kaj je, ...)
2. Fosfatni pufer, kak reagira, če daš zraven kislino ali bazo.
3. Sklopljene reakcije (kaj so, pomen za organizem)
4. laktoza (narisat!), laktozna intoleranca
5. tripeptid gly-ser-lys. Kak je naboj, če je pH 1, 7, 13. (zraven si mel podane pKa teh AK)
6. Nadh skicirat, označit aktivno mesto, značilna reakcija.
7. Dve tipični sekundarni strukturi, v kateri se pojavljajo peptidi, skica obeh, katere vezi ju stabilizirajo in kateri radikali Ak se praviloma pojavljajo v strukturi.
8. Membranski receptor, tipična struktura in mehanizem delovanja
9. Iz fizikalno-kemijskega vidika opisat DNA molekulo, glede na povezovanje med bazami.
10. Grafi in kratke razlage alosteričnih encimov z aktivatroji in inhibitorji in encim s kinetiko po Michael-Meintenovi kinetiki.