Medical Photo Library
 
Biologija Celice

 

 

Slike so razvrscene po naslednjem kljucu. Prvi dve cifri sta zaporedna stevilka pri posamezni vaji, temu pa sledi se ime preparata, kot je napisano na objektniku.

Preparati iz prvega semestra so zal na meji uporabnosti. Vsak zacetek je tezak, pravijo...

Opomba: Za komentarje in verodostojnost slikovnega gradiva avtorja ne odgovarjava. Ce opazite kaksno nedoslednost, prosim to takoj sporocite na email.

 

1. semester:

Koktajl vseh vaj (zal dosti slabsa locljivost... pravzaprav ogled zahteva dosti domisljije)

Mikrografije

 

2. semester:

11. vaja - Jedro in kromosomi

12. vaja - Delitev jedra in celice

13. vaja - Odmiranje celic

14. vaja - Mejoza

15. - 18. vaja - Mikroskopi varno pospravljeni...

19. vaja - Dedovanje pri cloveku

20. - 21. vaja - Genetika... a ste pricakovali slike Turnerjevega sindroma??

22. vaja - Spolne celice, gametogeneza

23. vaja - Brazdanje in gastrulacija

24. vaja - Zunajembrionalne ovojnice pticev

 

Kolokviji:

2002 / 03 - 1. kolokvij