http://www.medenosrce.net

info(at)medenosrce.net  

Mikropatologija - Seznam preparatov II. in III.
http://www.medenosrce.net/pogled.asp?id=1662
Patologija » Literatura
Vir: Anonimnež
Stiskano: 17.4.2014II. KOLOKVIJ PATOHISTOLOGIJA

 PO VRSTNEM REDU

37. Akutni endokapilarni proliferacijski in eksudacijski glomerulonefritis (postinfekcijski)
38. Celiakija
39. Polmesecasti glomerulonefritis v sklopu Goodpasteurejevega sindroma
40. Kronicna in akutna zavrnitev ledvicnega presadka
41. Okužba z virusom citomegalije
42. Nodularna glomeruloskleroza
43. Amiloidoza ledvic (kongo rdece, polarizacija)
44. Alzheimerjeva boleze (Mb. Alzheimer)
45. Arterio-arterioskleroticna nodularna in globalna glomeruloskleorza. Hialinoza ledvic
46. Abscesna membrana
47. Kronicna pepticna razjeda želodca
48. Mikronodularna jetrna ciroza
49. Kronicna kongestija jeter
50. Pljucni edem
51. Difuzna alveolarna okvara
52. Ateroskleroza aorte
53. Tromb
54. Organizacija in rekanalizacija tromba
55. Akutni hemoragicni infarkt pljuc
56. Lipom
57. Kapilarni hemangiom
58. Kavernozni hemangiom
59. Dermatofibrom – benigni fibrozni histiocitom
60. Leiomiom
61. Miksoidni liposarkom
62. Dermalni leiomiosarkom
63. Gastrointestinalni stromalni tumorji
64. Osteosarkom
65. Maligni melanom
66. Folikularni limfom
67. Difuzni velikocelicni limfom B
68. Multipli mielom
69. Klasicni Hodkingov limfom, tip nodularne skleroze
70. Akutna mieloicna levkemija
71. Tubulo-vilozni adenom širokega crevesa
72. Fibroadenom dojke
73. Mucinozni cistadenom jajcnika
74. Pleomorfni adenom obušesne slinavke – mešani tumor
75. Limfomatozni papilarni cistadenom obušesne slinavke
76.Intraepitelijski ali in situ karcinom maternicnega vratu, cervikalna intraepitelijska
neoplazija III
77. Bazalnocelicni karcinom kože

 PO ORGANIH

LEDVICE
37. Akutni endokapilarni proliferacijski in eksudacijski glomerulonefritis (postinfekcijski)
39. Polmesecasti glomerulonefritis v sklopu Goodpasteurejevega sindroma
40. Kronicna in akutna zavrnitev ledvicnega presadka
42. Nodularna glomeruloskleroza
43. Amiloidoza ledvic (kongo rdece, polarizacija)
45. Arterio-arterioskleroticna nodularna in globalna glomeruloskleorza. Hialinoza ledvic

GIT
38. Celiakija
47. Kronicna pepticna razjeda želodca
63. Gastrointestinalni stromalni tumorji
71. Tubulo-vilozni adenom širokega crevesa

PLJUCA
41. Okužba z virusom citomegalije
46. Abscesna membrana
50. Pljucni edem
51. Difuzna alveolarna okvara
55. Akutni hemoragicni infarkt pljuc

ŽIVCEVJE
44. Alzheimerjeva boleze (Mb. Alzheimer)

ŽILJE
52. Ateroskleroza aorte
53. Tromb
54. Organizacija in rekanalizacija tromba
57. Kapilarni hemangiom
58. Kavernozni hemangiom
JETRA
48. Mikronodularna jetrna ciroza
49. Kronicna kongestija jeter

KOŽA
56. Lipom
59. Dermatofibrom – benigni fibrozni histiocitom
62. Dermalni leiomiosarkom
65. Maligni melanom
77. Bazalnocelicni karcinom kože

MIŠICE
60. Leiomiom
61. Miksoidni liposarkom

KOST/MOZEG
64. Osteosarkom
68. Multipli mielom
70. Akutna mieloicna levkemija

BEZGAVKE
66. Folikularni limfom
67. Difuzni velikocelicni limfom B
69. Klasicni Hodkingov limfom, tip nodularne skleroze

72. Fibroadenom dojke
73. Mucinozni cistadenom jajcnika
74. Pleomorfni adenom obušesne slinavke – mešani tumor
75. Limfomatozni papilarni cistadenom obušesne slinavke
76.Intraepitelijski ali in situ karcinom maternicnega vratu, cervikalna intraepitelijska neoplazija III

III. KOLOKVIJ PATOHISTOLOGIJA

 PO VRSTNEM REDU

78. Karcinoid
79. Poroženevajoci invazivni plošcatocelicni (skvamozni) karcinom
80. Žlezni karcinom debelega crevesa
81. Pecatnocelicni karcinom želodca
82. Urotelni, prehodnocelicni, karcinom secnega mehurja
83. Dobro diferenciran žlezni karcinom prostate
84. Hepatocelicni karcinom
85. Karcinom ledvicnih celic
86. Papilarni žlezni karcinom šcitnice
87. Drobnocelicno pljucni karcinom
88. Invazivni duktalni karcinom dojke
89. Difuzni astrocitom
90. Glioblastom
91. Oligodendrogliom
92. Periferni primitivni nevroepitelijski tumor (PNET) – nevroblastom (Neuroblastoma)
93. Meningiom
94. Schwannom
95. Seminom testisa
96. Zreli teratom
97. Mešani germinativni tumor testisa
98. Horiokarcinom testisa
99. Metastaza malignega melanoma v bezgavki
100. Gnojno abscedentno vnetje
101. Reaktivni limfadenitis
102. Bris maternicnega vratu z blago displazijo plošcatega epitela
103. Plevralni ali peritonealni izliv s karcinomskimi celicami
104. Fibroadenom dojke
105. Karcinom dojke
106. Metastaza plošcatocelicnega karcinoma v bezgavki


 PO ORGANIH

 PLJUCA
87. Drobnocelicno pljucni karcinom

 JETRA
84. Hepatocelicni karcinom

 DOJKA
88. Invazivni duktalni karcinom dojke
104. Fibroadenom dojke
105. Karcinom dojke

 BEZGAVKA
99. Metastaza malignega melanoma v bezgavki
101. Reaktivni limfadenitis
106. Metastaza plošcatocelicnega karcinoma v bezgavki

 LEDVICA IN SECILA
a. Urotelni, prehodnocelicni, karcinom secnega mehurja
85. Karcinom ledvicnih celic

 MOŽGANI IN ŽIVCEVJE
89. Difuzni astrocitom
90. Glioblastom
91. Oligodendrogliom
92. Periferni primitivni nevroepitelijski tumor (PNET) – nevroblastom (Neuroblastoma)
93. Meningiom
94. Schwannom

 ŠCITNICA
86. Papilarni žlezni karcinom šcitnice

 RODILA
102. Bris maternicnega vratu z blago displazijo plošcatega epitela

 PREBAVILA
78. Karcinoid
80. Žlezni karcinom debelega crevesa
81. Pecatnocelicni karcinom želodca

 OSTALO
79. Poroženevajoci invazivni plošcatocelicni (skvamozni) karcinom
83. Dobro diferenciran žlezni karcinom prostate
95. Seminom testisa
96. Zreli teratom
97. Mešani germinativni tumor testisa
98. Horiokarcinom testisa
100. Gnojno abscedentno vnetje
103. Plevralni ali peritonealni izliv s karcinomskimi celicamiMedenosrce©1998-2014