Ustna vprašanja - prof. Neubauer, doc. Meglič

Praktični izpit sem imel na nefro pri doc. Meglič. Pacient je bil 14-letni fant z VACTERL asociacijo in kronično ledvično boleznijo zaradi prirojenih malformacij. Super pogovorljiv, anamnezo je podal brez težav. Glede na njegovo starost s statusom tudi ni bilo težav - ni bilo bistvenih razlik od odraslega internističnega statusa. Časa za pregled je dovolj, potem je sledila še predstavitev pacienta docentki. Poleg osnov (A+S) me je vprašala še nekaj nefroloških zadev, npr. atipično prezentacijo uroinfekta (pri cistostomi), nekaj stvari o prirojenih napakah urotrakta (npr. posteriorna sečnica uretre), ali zdravimo asimptomatsko bakteriurijo pri otrocih (ne), ali lahko postavimo diagnozo uroinfekta/zdravimo uroinfekt brez pozitivne urinokulture (ne - razen če je otrok zelo prizadet in sumimo na uroinfekt), nekaj o nevrogenem mehurju, težavah z mikcijo pri mielomeningokeli. V splošnem prijeten izpit, doc. Meglič je dobra izbira za praktični.

Ustni zagovor je sledil dve nadstropji višje, na nevrologiji pri prof. Neubauerju. Izpit je trajal celih 5 minut, vprašan sem bil hemolitično zlatenico novorojenčka, kako jih zdravimo, kako preprečujemo Rh nekompatibilnostno hemolizo, za konec pa še razliko med sindromom in asociacijo - gre za nekaj v smislu, da so pri asociaciji klinična stanja/simptomi/znaki posledica neke nokse, ki je delovala med gestacijo in organogenezo, medtem ko imajo "komponente" sindroma različne mehanizme nastajanja in se lahko pojavljajo na različnih točkah v poteku bolezni. Tudi prof. Neubauer je dobra izbira :) Sledi še stisk roke in žig v indeks v tajništvu.

You have no rights to post comments

Uporabniški račun